Spel för yngre

Många av spelen som är populära idag innehåller våld, vilket många vuxna ser som ett problem. Vissa föräldrar gillar inte att deras barn spelar spel där målet är att skjuta varelser eller i vissa fall människor, då det enligt många studier kan leda till ett våldsamt beteende senare i livet. Tittar man på vilka spel som hamnar högst upp på listan bland de mest populära spelen så är nästan alla krigsspel. Vissa av spelen är lite mindre våldsamma med tecknade figurer, inget blod, och overklig miljö, medans vissa spel har vapen som finns i verkligheten och karaktärer som ser ut som människor. Men förutom alla dessa krigsspel finns det faktiskt några som inte är våldsamma och innehåller krig och vapen, till exempel Minecraft.

Minecraft

Minecraft är ett multiplayer-spel där spelarna får möjlighet att bygga, bekämpa varelser eller arbeta. Spelet ser inte verklighetstroget ut då allt är uppbyggt av fyrkantiga block, även spelfigurerna.

Handlingen

Genom Minecraft får spelarna utforska en värld som är uppbyggd helt av fyrkantika block. Man vandrar rund bland fyrkantiga träd, grisar, kor, får och blommor och kan där arbeta med bland annat gruvarbeten eller bekämpa farliga varelser. Minecraft är uppbyggt av totalt fem olika spellägen: Creative mode, Survival mode, Adventure mode, Hardcore mode och Spector mode. Från början fanns bara Creative mode, men man valde sedan att utveckla ännu fler spellägen för att skapa en variation i spelet.

Creative mode

I Creative mode fokuserar man på att skapa och bygga olika saker. Spelarna har tillgång till exakt alla material och har möjlighet att bygga precis hur som helst. Spelarna får därmed använda sig av sin fantasi och kreativitet, vilket kan vara till nytta senare i livet.

Survival mode, Spector mode, Hardcore mode, Adventure mode

Alla dessa spellägen liknar varandra, men är inte precis likadana. I Survival mode infördes det monster som spelaren ska bekämpa. Adventure mode är ungefär som Survival mode förutom att spelaren inte kan förstöra blocken endast med hjälp av handen. I Adventure mode måste spelaren använda sig av ett verktyg för att förstöra block, och har ofta en bonuskista som ger ett antal saker som kan behövas. Skillnaden mellan Survival mode och Hardcore mode är att en spelare inte kan återupplivas i Hardcore mode, utan måste istället radera den världen. Spectore mode är som Hardcore mode, förutom att man där fokuserar på att se världen uppifrån genom att flyga.

Kan Minecraft leda till bättre materialkunskap och kreativitet?

I spelet får man själv komma på vad man vill bygga och forma och man får hela tiden använda olika material och se hur skillnaderna blir mellan materialen. Därmed får spelarna hela tiden användning av sin kreativitet och fantasi genom att hela tiden bygga nya byggnader i olika former med olika material. I spelet får man också lära sig om vad olika material har för egenskaper och hur saker är uppbyggda, vilket kan komma till användning i vardagen. Då mycket på Minecraft är på engelska får spelarna också en ökad språkkunskap genom att spela.